Digitalizacija prodajnih poti in izdelava trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Naziv operacije: Izdelava promocijskega filma, optimizacija spletne strani in digitalnih prodajnih kanalov, e-katalog

Opis: Operacija zajema (rezultati) izdelavo predstavitvenega filma v angleškem jeziku za namen predstavitve ponudbe podjetja na tujih trgih, izdelavo e-katalogov ponudbe v angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku ter optimizacijo spletne strani za tuje trge z vzpostavitvijo sistemov za sledenje potencialnim strankam in sistemov za merjenje učinkov digitalnih komunikacij, ki ciljajo kupce v tujini.

Višina subvencije: 7.350,00 EUR

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si